NUMER NAZWA SZTUK W OPAKOWANIU CENA W PLN ZA
1 SZTUKĘ
    SAN-5     Wtyczka rozbieralna 60 2,51
    SAN-WK     Wtyczka rozbieralna z uchwytem 60 1,85
    SAN-Ł     Wtyczka rozbieralna z łącznikiem 60 5,36
    SAN-ŁK     Wtyczka rozbieralna Z łącznikiem i kontrolą załączania 60 6,54
    SAN-GK     Gniazdo wtyczkowe 60 2,35
    SAN-GKB     Gniazdo wtyczkowe z pokrywą, bryzgoszczelne 54 3,34
    SAN-WG     Wtyczka - gniazdo 42 3,80
    SAN-WGB     Wtyczka - gniazdo z pokrywą, bryzgoszczelne 42 4,70
    SAN-S01     Adapter 22,5x45 mm do modułów RJ45 keystone (RAL 9010) 100 sansystem@sansystem.pl
    SAN-S02     Adapter 22,5x45 mm do modułów RJ45 keystone (RAL 9003) 100 sansystem@sansystem.pl
    SAN-S01C     Adapter 22,5x45 mm do modułów RJ45 keystone - wersja C (RAL 9010) 100 sansystem@sansystem.pl
    SAN-S02C     Adapter 22,5x45 mm do modułów RJ45 keystone - wersja C (RAL 9003) 100 sansystem@sansystem.pl
    SAN-S03     Zaślepka 22,5x45 mm do gniazd w standardzie 45x45 mm (RAL 9010) 100 sansystem@sansystem.pl
    SAN-S04     Zaślepka 22,5x45 mm do gniazd w standardzie 45x45 mm (RAL 9003) 100 sansystem@sansystem.pl
    SAN-S05     Ramka montażowa gniazda 45x45 mm ze zintegrowanym suportem (RAL 9010) 40 sansystem@sansystem.pl
    SAN-S06     Ramka montażowa gniazda 45x45 mm ze zintegrowanym suportem (RAL 9003) 40 sansystem@sansystem.pl

WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Cenny

Wszystkie ceny przedstawione w cenniku są cenami netto i nie obejmują podatku VAT (22%).

2. Realizacja zamówień i dostawy

Zamówienia

Akceptujemy zamówienia pisemne (faksowe) oraz zamówienia przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W zamówieniu należy sprecyzować:

  • szczegółowe dane zamawiającego (pełna nazwa firmy, kompletny adres, numer NIP, numer telefonu i faksu, imię i nazwisko osoby zamawiającej),
  • specyfikację zamówionych produktów (ilość i rodzaj towaru – prosimy o używanie nazw i numerów katalogowych zgodnych z naszym cennikiem),
  • oczekiwany termin dostawy,
  • oczekiwany sposób dostawy – spedytor,
  • miejsce dostawy o ile nie jest nim adres zamawiającego,
  • oświadczenie upoważniające SAN System Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Zamówienia potwierdzamy e-mailem lub faksem.
Uwaga: realizujemy zamówienia tylko pełnymi opakowaniami.

Firmą rozpoczynającym współpracę handlową oferujemy sprzedaż z odroczonymi płatnościami (przelew) po spełnieniu przez nie następujących warunków:

  • zrealizowana transakcja gotówkowa (pobranie lub przedpłata przy sprzedaży wysyłkowej),
  • dostarczenie (przesłanie) do SAN System Sp. z o.o. kopii dokumentów rejestracyjnych firmy, która chce nawiązać współpracę,

Wykaz dokumentów:
- wpis do rejestru handlowego lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
- dokument nadania numeru NIP,
- dokument nadania numeru REGON,
- oświadczenie o upoważnieniu SAN System Sp. z o.o. do wystawiania faktur VAT bez podpisu (stałe lub jednorazowe)

Dostawy

Towar przesyłamy za pośrednictwem firmy spedycyjnej (DHL lub innego ustalonego z zamawiającym spedytora). Koszty wysyłki pokrywa odbiorca (chyba, że ustalono inaczej). Typowo zamówienia realizowane są w następnym dniu po złożeniu zamówienia. Ubezpieczenie towaru w transporcie tylko na życzenie klienta. Standardowo razem z towarem przesyłamy fakturę VAT.

3. Warunki zapłaty

Zapłata za towar zakupiony w SAN System Sp. z o.o., następuje na zasadzie przedpłaty bądź gotówką w dniu odbioru towaru lub przelewem w terminie wskazanym na fakturze. Warunki zapłaty podlegają obustronnej negocjacji. Dotyczą one poziomu cen, terminu płatności oraz limitu kwoty zakupu.
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy udzielenia kredytu kupieckiego bez podania przyczyny.
Przekroczenie terminu płatności wskazanego na fakturze spowoduje naliczenie odsetek za każdy dzień zwłoki. Za dzień zapłaty uważamy dzień wpływu środków finansowych na nasze konto.
Zastrzegamy sobie własność towarów aż do całkowitej zapłaty faktury wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami dodatkowymi.

Nie ma możliwości sprzedaży towaru do Klienta, który aktualnie zalega z płatnościami aż do czasu ich całkowitego uregulowania.